การรับรถเช่า จาก Drivehub

เช่ารถที่ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต

หลังทำการจองสำเร็จ จะมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทรถเช่าติดต่อกลับ ภายในไม่เกิน 15 นาที เพื่อยืนยันเอกสารและยืนยันการจองอีกครั้ง ท่านสามารถนัดแนะจุดรับรถกับบริษัทรถเช่าได้โดยตรง ไม่ว่าจะเป็นที่สนามบิน ในตัวเมือง หรือที่โรงแรม (หากท่านต้องการรับหรือคืนรถนอกเหนือพื้นที่ที่กำหนด ทางบริษัทรถเช่าจะเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละบริษัท)

โปรดทราบ

เจ้าหน้าที่จะขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการรับรถ ซึ่งประเภทของเอกสารที่ใช้ในการรับรถ
ขึ้นอยู่กับประเภทการจองของคุณ