ประกันภัย

รถทุกคันในระบบของ Drivehub มีประกันภัยชั้น 1 ขั้นพื้นฐาน (ซึ่งรวมอยู่ในค่าเช่าแล้ว) แต่จะไม่รวมค่าเสียหายส่วนแรกในกรณีที่ลูกค้าเกิดอุบัติเหตุโดยท่านเป็นฝ่ายผิดหรือไม่มีคู่กรณี

หากเกิดอุบัติเหตุและท่านไม่ซื้อประกันเพิ่มเติมกับบริษัทรถเช่า โดยท่านเป็นฝ่ายผิดหรือไม่มีคู่กรณีบริษัทรถเช่าจะเรียกเก็บค่าเสียหาย(“ค่าเสียหายส่วนแรก”) ระหว่าง 1,000 - 50,000 บาท ในอัตราอ้างอิงตามประเภทรถดังนี้

ประเภทรถตัวอย่างค่าเสียหายส่วนแรกสูงสุดไม่เกิน (บาท)
รถอีโคร์คาร์ และ รถขนาดเล็กMarch / Almera / Yaris / Vios / City / Jazz / Ciaz30,000
รถขนาดกลางAltis / Civic / CHR / HRV / Slyphy / Juke40,000
รถขนาดใหญ่ และ รถเอสยูวีCamry / Accord / Fortuner / CRV / Pajero / Teana50,000

หากบริษัทประกันภัยประเมินราคาแล้ว ได้ความว่า ค่าเสียหายเกินกว่าวงเงินคุ้มครองที่กำหนดไว้ ผู้เช่า/ผู้ยืมตกลงรับผิดชอบชดใช้เงินค่าใช้จ่ายส่วนเกินที่บริษัทประกันภัยไม่ได้คุ้มครอง

คำอธิบาย : ประกันความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์


ประกันภัยชั้น 1 ขั้นพื้นฐาน (Collision Damage Waiver :CDW มีค่าเสียหายส่วนแรก)

กรณีเกิดอุบัติเหตุระหว่างเช่าโดยที่ผู้เช่ารถเป็นฝ่ายผิดหรือไม่มีคู่กรณี หรือรถมีรอยขีดข่วนจากการขับขี่ ผู้เช่าต้องรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นไม่เกินค่าเสียหายส่วนแรกที่ทางบริษัทรถเช่ากำหนด

ประกันแบบไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก Zero Excess (เฉพาะบริษัทรถเช่า True Leasing และ Indy Car Rental)

กรณีเกิดอุบัติเหตุระหว่างเช่า ผู้เช่าไม่ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้น


หมายเหตุ

การคุ้มครองนี้ครอบคลุมเพียงตัวรถ ไม่ครอบคลุมถึงส่วนอื่นๆ ของรถ1 หรืออุปกรณ์ใดๆ ที่มีอยู่ในรถ2 และไม่รวมถึงค่าปรับ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการเช่า ทั้งนี้ การคุ้มครองจะมีผลก็ต่อเมื่อผู้เช่าปฏิบัติตามข้อตกลงของการเช่าเท่านั้น

1เช่น กระจก ยาง ฝาครอบล้อ กระทะล้อ ภายใน หลังคา หรือช่วงล่างของรถ

2เช่น เก้าอี้เด็ก อุปกรณ์ GPS อุปกรณ์เสริมกุญแจ เอกสารสำคัญของรถ หรือทรัพย์สินส่วนบุคคลอื่นๆ