วิธีการเช่ารถ จองรถกับ Drivehub

ขั้นตอนการจองรถ

เตรียมตัวก่อนจองรถ

เตรียมข้อมูลที่ต้องใช้สำหรับการจองรถให้พร้อม

Check markชื่อของคุณ

Check markวันที่และเวลารับรถ

Check markสถานที่รับรถ

Check markเบอร์โทรศัพท์

Check markอีเมล์

Check markข้อมูลอื่นๆ เช่น เที่ยวบิน, ชื่อโรงแรม, Line ID (ถ้ามี)

เลือกสถานที่รับรถ วันและเวลารับ-คืนรถ

เลือกวันและเวลารับคืนรถ หลังจากนั้นกดที่ปุ่ม ค้นหารถเช่าราคาดีที่สุด

เลือกสถานที่รับรถ วันและเวลารับ-คืนรถ

เลือกรถว่างคันที่ถูกใจ

ระบบจะโชว์รถว่างพร้อมราคา ตามวันเวลาที่ลูกค้าเลือกเข้ามาท่านสามารถเลือกรถที่ถูกใจ กดปุ่ม อ่านรายละเอียดก่อนจอง เพื่อเข้าสู้หน้ารายละเอียดของรถคันนั้น

เลือกรถว่างคันที่ถูกใจ

อ่านรายละเอียดรถและทำการจองรถคันที่เลือก

อ่านรายละเอียดของรถคันนั้น ๆ เช่น ราคารายวัน ราคารวม ค่ารับส่งรถในจุดรับรถที่เลือก เงินมัดจำ ของรถ หลังจากนั้นกดปุ่ม เลือกรถคันนี้

อ่านรายละเอียดรถและทำการจองรถคันที่เลือก

กรอกรายละเอียดข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไป และกดปุ่ม ยืนยัน เพื่อส่งการจองให้กับทางเจ้าหน้าที่ทางเว็บไซต์

อ่านรายละเอียดรถและทำการจองรถคันที่เลือก

ยืนยันการเช่ารถ

หลังจาก กด ยืนยัน เรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับหมายเลขการจอง และอีเมลตอบรับจากระบบ และรอทางเจ้าหน้าที่จากบริษัทรถเช่าที่ท่านเลือกติดต่อกลับภายใน 15 นาที (ในเวลาทำการ 8:30-20:30) หากทางเจ้าหน้าที่ได้ติดต่อกลับมา และมีการคอนเฟิร์ม ส่งเอกสาร และโอนเงินจองเรียบร้อย ท่านจะได้รับข้อความและ อีเมลยืนยันการจอง ถือว่า การจองของท่านได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว

ยืนยันการเช่ารถ