รถเช่าคุณภาพมาตรฐาน พร้อมให้บริการ

รถเช่าคุณภาพมาตรฐาน พร้อมให้บริการ

พนักงานขับรถ มืออาชีพ

พนักงานขับรถ มืออาชีพ

ราคารวมบริการ 9ชั่วโมง/วัน

ราคารวมบริการ 9ชั่วโมง/วัน

มีเจ้าหน้าที่พร้อมดูแลคุณ ตลอดการเดินทาง

มีเจ้าหน้าที่พร้อมดูแลคุณ ตลอดการเดินทาง

จองรถเช่าพร้อมคนขับ

คำถามและข้อสงสัย ในการใช้ บริการเช่ารถยนต์ หรือ เช่ารถตู้ พร้อมคนขับ

ราคาเช่าพร้อมคนขับ ครอบคลุม ในส่วนของตัวรถ และ ผู้ขับเท่านั้น สำหรับ ค่าน้ำมัน , ค่าทางด่วน (ถ้ามี) , ค่าจอดรถ (ถ้ามี) , ค่านอกเวลาทำการ และ ค่านอกเวลาให้บริการ (ถ้ามี) รวมถึง ค่าที่พักคนขับกรณีค้างคืนต่างสถานที่ ทางผู้เช่าจะต้องเป็นผู้ชำระเพิ่มเติม จังหวัดที่มีให้บริการรถเช่าพร้อมคนขับ กรุงเทพ, เชียงราย, เชียงใหม่,ขอนแก่น,ภูเก็ต,อุดรธานี
ค่าบริการอื่นๆ อาทิเช่น
ค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน ค่าจอดรถ ผู้เช่าชำระตามจริง
ค่าบริการ นอกเวลาทำการ และ ค่านอกเวลาให้บริการ เริ่มต้นที่ 100 บาท/ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการ)
ค่าที่พักคนขับ กรณีค้างคืนต่างสถานที่ เริ่มต้นที่ 400บาท/คืน (ขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการ)
สำหรับบริการรถเช่าพร้อมคนขับ จะแตกต่างจากรถเช่าแบบขับเอง โดยระยะเวลาให้บริการเริ่มต้นที่ 8-12 ชั่วโมง คิดเป็นการเช่า 1 วัน (ทั้งนี้ระยะเวลาในการให้บริการ ขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการ) หากท่านมีความจำเป็น ต้องใช้มากกว่าระยะเวลาที่กำหนด สามารถชำระค่าบริการนอกเวลา (ค่า OT) เพิ่มเติมได้
เนื่องจากเป็นการเช่ารถพร้อมคนขับ หากเกิดอุบัติเหตุ ไม่ว่าเป็นฝ่ายถูกหรือฝ่ายผิด ผู้เช่าไม่ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายใดๆที่เกิดขึ้น
  • หากเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อย โดยรถสามารถขับต่อไปได้ แต่ลูกค้าต้องเสียเวลาในการใช้บริการ ทางร้านรถเช่าจะทดเวลาเพิ่มให้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ
  • หากเกิดอุบัติเหตุที่ส่งผลให้รถไม่สามารถขับต่อไปได้ ทางร้านรถเช่า จะจัดหารถคันใหม่เพื่อมาทดแทน และจะทดเวลาเพิ่มให้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ
อัตราค่าเช่ารถ พร้อมคนขับ และ ค่าบริการ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับร้านรถเช่า พร้อมคนขับเป็นผู้พิจารณา

บริการเช่ารถของ Drivehub

พันธมิตรของเรา

header